Thông tin văn phòng: Định vị tòa nhà: Zen Plaza được Công ty Đầu tư Bất động sản House365 cho thuê văn phòng với giá 23$/m2/tháng, là văn phòng cho thuê quận 1 hạng B. Tòa nhà