Thông tin về văn phòng cho thuê Kim Thanh Building tại Quận 2: Kim Thanh Building được Công ty Đầu tư Bất động sản House365 cho thuê với giá 10$/m2/tháng. Thuộc chuỗi cao ốc văn phòng giá